Srovnání metod značení

Tabulky níže uvádějí srovnání různých metod značení z hlediska mzdových nákladů, výrobního času a investic. Značení “integrované do výroby” představuje oproti jiným metodám značení nesporné výhody.

Značení nástrojem RapidMark je plně automatizované bez jakéhokoli manuálního zásahu. Uspoříte mzdové náklady výrobního personálu, zvýšíte spolehlivost, zrychlíte výrobní proces. Tyto výhody hrají roli u malých sérií i při rozsáhlé sériové výrobě.

Nástroj RapidMark je do pracovní polohy ustaven podavačem nástrojů a protože značení je programově integrováno do výrobního programu, každý dílec je značen automaticky, bez dalších zásahů. Odpadá nutnost odstraňovat otřepy.

Mzdové náklady
  Zavedení Na sérii Na vyrobený kus
RapidMark ve vašem CNC Použití integrovaného programu žádné další náklady žádné další náklady
Gravírování ve vašem CNC počáteční programování žádné další náklady žádné další náklady
Nezávislý mikroúderový značicí stroj programování načtení programu; stanovení a adjustace polohy kusů manuální manipulace s kusem;
přípravek na přidržení dílce
Nezávislý laser programování načtení programu; stanovení a adjustace polohy kusů manuální manipulace s kusem;
přijetí zvláštních bezpečnostních opatření
Nezávislý gravírovací stroj programování načtení programu; stanovení a adjustace polohy kusů manuální manipulace s kusem;
přípravek na přidržení dílce
Značení na razicím lisu seřízení fixace raznice manuální manipulace s kusem;
přípravek na přidržení dílce;
manuální značení
Značení ručním razidlem žádné náklady na zavedení žádné náklady kromě polohovací příložky manuální manipulace s kusem;
přípravek na přidržení dílce;
manuální značení
Značení ručním elektrickým gravírovacím perem žádné náklady na zavedení žádné náklady manuální manipulace s kusem;
přípravek na přidržení dílce;
manuální značení
Značení
  Riziko chyby Spolehlivost Kvalita
RapidMark ve vašem CNC Bez rizika chyby
(programy značení jsou zabudovány
ve výrobním programu obráběcího centra)
Vysoká konstantní;
zcela automatizováno;
velmi mírné opotřebení (karbidový hrot)
Gravírování ve vašem CNC Bez rizika chyby
(programy značení jsou zabudovány
ve výrobním programu obráběcího centra)
riziko prasknutí nástroje;
nutnost pravidelně ostřit
dle stavu nástroje
Nezávislý mikroúderový značicí stroj chyba programování;
chyba polohování
závisí na operátorovi stroje poměrně konstantní (dle kvality přidržení dílce)
Nezávislý laser chyba programování;
chyba polohování
závisí na operátorovi stroje konstantní;
vysoce automatizováno
Nezávislý gravírovací stroj chyba programování;
chyba polohování
závisí na operátorovi dle stavu nástroje
Značení na razicím lisu chybně zvolené značení;
chyba v poloze značení
závisí na operátorovi dle stavu nástroje a adjustace operátorem
Značení ručním razidlem chybně zvolené razidlo;
chybná poloha značení
závisí na operátorovi závisí na operátorovi
Značení ručním elektrickým gravírovacím perem chyba ve značení;
chybná poloha značení
závisí na operátorovi závisí na operátorovi

Máte dotazy?

Jsme tu, abychom vám pomohli nalézt optimální řešení.